PROMOTIONS TRACKER


Ticker

Advertiser
# of
Advertiser
# of
Email

Price

Vol
$
Vol
%
Change

Change

Buzz
#
Trades
IMEXF BeatPennyS... 3 11      0.3288  1.71M  $577.06K  5.45  0.017  11.02K  859  
NWGI Otcbb Jour... 1 1      0.52  106.44K  $58.06K  1.96  0.01  2.86K  45  
VSQTF Stocks to ... 1 1      2.4  159.32K  $366.51K  -4.12  -0.1031  280.6K  197  
WCTXF lionstocka... 1 1      0.1199  2.68M  $329.27K  -2.52  -0.0031  70.79K  393  
GMER captainpen... 1 1      0.13  3.63K  $530  -13.33  -0.02  4  
LITH awesomesto... 1 1      0.0325  4.06M  $123.6K  5.86  0.0018  36.2K  173